Skip to main content

Chata je pro mnoho lidí možnost, jak utéct od ruchu města do přírody. Co ale dělat, když po příjezdu zjistíte, že jste měli během zimy nezvané hosty nebo že ji poničil třeba silný vítr?

Pokud je chata vykradená, zavolejte ihned policii. Dovnitř nechoďte. Počkejte, až přijede hlídka. Nic neuklízejte ani neopravujte. Policisté totiž musí místo nejdřív prohlédnout a najít potřebné stopy. „Pro pojišťovnu jsou pak důležité informace o tom, jak se zloděj do chaty dostal a jaké překážky překonal. Všechna poškození doporučujeme nafotit a sepsat seznam věcí, které zloděj ukradl nebo které poničil,“ radí Michal Smejkal z Direct pojišťovny. K ukradeným nebo zničeným věcem je pak potřeba doložit doklad o nákupu nebo alespoň věc popsat a uvést rok, kdy jste ji pořídili, a pořizovací cenu.

Dodejte protokol od policie

S policií pak na služebně sepište protokol a vaši výpověď. Dokumenty pak po vás bude pojišťovna chtít. Škodu co nejdřív pojišťovně nahlaste po telefonu nebo online. „Pokud to bude potřeba, přijede na místo odborník z pojišťovny, který vše prohlédne,“ dodává Smejkal. Do té doby můžete opravit jen věci, kvůli kterým by hrozily další škody. Například rozbité okno nebo dveře, kudy by mohlo do chaty napršet nebo by ji mohl vykrást někdo další. Před opravou je ale nutné vždy pořídit fotky, abyste pak mohli škodu prokázat.

Vítr nebo potopa? Hlavně foťte

Pokud zjistíte, že chatu sice nikdo nevykradl, ale vyřádily se na ní živly, například na ni spadl strom kvůli vichřici nebo ji vyplavila povodeň, tak vše nafoťte a nahlaste pojišťovně, která událost prošetří. Do doby, než se s pojišťovnou dohodnete, nic sami neuklízejte ani neopravujte. Ale platí zde opět stejné pravidlo jako u krádeže. Opravit tedy můžete věci, u kterých by hrozily další škody, kdybyste je nechali tak, jak jsou.


Přečtete si také

Pojištění majetku: smlouvu aktualizujte každé dva roky

Komentář k článku