Skip to main content

Odpovědnost za dítě

Do kdy je rodič odpovědný za své dítě? Jasná věková hranice neexistuje. Prvně si musíme říct, kdy je dítě nesvéprávné. Je to do 18 let, do uzavření manželství nebo do rozhodnutí o svéprávnosti a jeho nabytí právní moci. Za nesvéprávné dítě ale rodiče nenesou odpovědnost automaticky.

Jaké situace mohou nastat?

 • Rodiče zanedbali dohled a dítě není schopné své jednání ovládat nebo posoudit jeho důsledky
  V tomto případě podle občanského zákoníku skutečně za nesvéprávné dítě odpovídají rodiče.
 • Rodiče zanedbali dohled a dítě je schopné své jednání ovládat a posoudit jeho důsledky
  V tomto případě za škodu odpovídají jak rodiče, tak děti.
 • Rodiče nezanedbali dohled a dítě není schopné své jednání ovládat nebo posoudit jeho důsledky
  Za škody v tomto případě neodpovídá nikdo a poškozený si nese následky sám. Výjimkou jsou škody, které vznikly, protože se poškozený nebránil ze šetrnosti k dítěti, a pokud je to spravedlivé s ohledem na majetkové poměry poškozeného a dítěte nebo jeho rodiče.
 • Rodiče nezanedbali dohled a dítě je schopné své jednání ovládat a posoudit jeho důsledky
  Za škodu bude odpovídat jenom dítě. Například, pokud jinak řádně vychovávaný a bezproblémový jedenáctiletý kluk kolem čtvrté odpoledne zraní kolemjdoucího tím, že mu do obličeje hodí kámen, bude za škodu odpovídat sám. Rodiče totiž náležitý dohled nezanedbali a dítě je schopné své jednání ovlivnit a ví, jak je to nebezpečné.

Zanedbání dohledu se posuzuje případ od případu, přitom se bere v potaz, jestli rodiče dítě řádně vychovávají a pečují o něj, ne jenom jestli nějaké jednání předtím výslovně zakázali.

Jestli dítě bylo schopné ovlivnit své jednání a posoudit jeho důsledky se také posuzuje případ od případu. Například za své jednání není odpovědné sedmileté dítě, které odpálí golfový míček do oka svého spolužáka. Avšak jedenáctileté dítě, které hází z mostu kameny, už je schopné své jednání ovlivnit, zvážit si jeho důsledky a za škodu proto odpovídá.

Odpovědnost za dítě ve škole

S odpovědností za dítě je to jiné, pokud je ve škole nebo na školním výletě. Představte si například třináctileté problémové dítě, které rozbije vázu v muzeu během exkurze pořádané školou. V tomto případě bude za škodu odpovídat vedle žáka i škola, nezajistila-li dostatečný počet pedagogů během exkurze nebo pokud učitelé nedávali na děti pozor (např. nechali děti v různých místnostech naráz bez dozoru).

<<< zpět na články