Skip to main content

Pokud jste zodpovědný podnikatel, neobejdete se bez pojištění podnikání. Majitelé firem si pojišťují budovy, zásoby nebo třeba přerušení provozu. Zároveň je rozumné si pojistit také stroje, elektroniku a ostatní vybavení.

Co vše nabízí pojištění podnikání u Directu?

V pojištění podnikání u nás najdete:

  1. Pojištění budov
  2. Pojištění zásob
  3. Pojištění strojů, elektroniky a ostatního vybavení
  4. Pojištění odpovědnosti za újmu
  5. Pojištění přerušení provozu

Právě pojištění strojů, elektroniky a dalšího vybavení hraje v podnikání klíčovou roli. Firmám pomůže s náklady na opravu nebo koupi nových strojů a elektroniky, které zasáhla živelní škoda nebo se porouchaly. Přečtěte si, co vše si můžete pojistit a před čím vás pojištění chrání.

Co si při podnikání můžete pojistit?

Stroje

V případě pojištění strojů se jedná o veškerá zařízení, která slouží k podnikání. Využívají se převážně k výrobě a zpracování surovin, produktů či zásob. Může se jednat o mobilní stroje, stacionární stroje či výrobní linky.

Pozor: Stroje nejsou vozidla, která mají registrační značku. Nejedná se tedy například o dodávku, kterou převážíte zboží. Tu můžete pojistit v rámci havarijního pojištění

Elektroniku 

V rámci pojištění elektroniky od Directu se do této kategorie zahrnují veškerá elektronická a měřící zařízení nebo kancelářská a výpočetní technika.

Ostatní vybavení 

Kromě pojištění stroje a elektroniky si v rámci podnikání můžete pojistit vybavení, které slouží k vaší podnikatelské činnosti. Jedná se například o nábytek, police, regály nebo šatní skříně. 

Možná jste netušili, že součástí pojištěného vybavení mohou být například i vnitřní omítky a obložení, vnitřní výplně otvorů, dlažba, sanitární zařízení, osvětlení a další zázemí sloužící pro podnikání.

Pojistit si můžete i zařízení, které jste zaplatili a vybavili jimi třeba i pronajatý prostor. Nejedná se tedy jen o pojištění pracovního stroje nebo elektroniky, ale také klasického firemního vybavení, které se může poškodit. 

Před čím se jako podnikatel chráníte?

Tohle jsou situace, které v Directu označujeme jako pojistná nebezpečí. Právě v těchto případech strojní pojištění ochrání vaše podnikání před finanční ztrátou.

 • Hlavní pojistná nebezpečí – rizika, která dokáží vybavení úplně zničit
 • Požár, výbuch, úder blesku, pád předmětu, zemětřesení, sesuv půdy, pád letadla a náraz vozidla.
 • Vedlejší pojistná nebezpečí – rizika, která předměty pouze částečně poničí
 • Vichřice, krupobití, škody způsobené zatečením deště, kouřem, tíhou sněhu, námrazou nebo lavinou. 
 • Vodovodní škody vzniklé únikem vody z vodovodního zařízení. V tomto případě hradíme náklady i za prasklé potrubí.
 • Povodeň, záplava a voda z kanalizace 
 • Krádež strojů, elektroniky a ostatního vybavení
 • Vandalismus, sprejerství, poškození zvířetem 
 • Náhlá porucha strojů a elektroniky pro předměty do 10 let stáří
 • Pojištění poruchy je velmi univerzální. Příčina poruchy může být jakákoliv nahodilost třeba i vnitřní vada, která nespadá do záruky, nebo nešikovnost obsluhujícího zaměstnance. Vedle toho jsou situace, které strojní pojištění nezaplatí – typicky dlouhodobé namáhání, zanedbaná údržba nebo koroze.

Co dělat v případě škody?

Zabraňte tomu, aby se rozsah škod zvětšoval. Pro rychlejší vyřízení zdokumentujte vzniklou škodu. Pořiďte fotografie poškozených věcí a sepište je na seznam. Co nejdříve nám dejte o škodě vědět. 

Nejjednodušší cesta je přímo přes web Directu, e-mailem nebo na telefonním čísle +420 270 270 777. Volat můžete od pondělí do pátku mezi 8 – 18 hod.

Při hlášení škody si nachystejte odpovědi na tyto otázky: 

a) Jak, kdy a kde se škoda stala? 

b) Co bylo poškozeno? 

c) Jaký je odhad výše škody?

V Directu vás v tom nenecháme a vaše podnikání podržíme.


Přečtěte si také

Popálená třísla a další kuriózní případy podnikatelů, které jsme v Directu řešili

Komentář k článku