Skip to main content

Věděli jste, že když se stanete poškozenými z dopravní nehody, tak po viníkovi můžete chtít kromě opravy vozidla zaplatit třeba bolestné nebo propadlé lístky na představení do divadla, které jste kvůli nehodě nestihli?

„U Direct pojišťovny mají klienti v ceně povinného ručení službu nazvanou Průvodce škodou na zdraví. Pokud je při dopravní nehodě zraněný náš klient nebo posádka jeho vozidla klientem jiné pojišťovny, poradíme jim, jak získat odškodnění. Služba platí i na situace, kdy je zraní vozidlo jako chodce nebo cyklisty,“ vysvětluje Nela Maťašeje z Direct pojišťovny.

Abyste měli přehled, sepsali jsme pro vás seznam nejčastějších nároků, které můžete podle zákona po viníkovi dopravní nehody požadovat, nebo naopak, co může poškozený požadovat po vás, pokud za nehodu můžete vy.

Škoda na vozidle

Nejčastějším případem škod, které po viníkovi a jeho pojišťovně požadujete, je proplacení nákladů na opravu vašeho vozidla. Kromě toho ale můžete požadovat i náhradu za zapůjčení náhradního vozidla, v případech, že nemáte žádné další vozidlo a jeho využití je pro vás nutné.

V určitých případech můžete dokonce požadovat i odškodnění poklesu hodnoty auta. Například pokud vlastníte novější vozidlo a při dopravní nehodě došlo k zásadnímu zásahu do jeho karoserie.

Poškozené věci a zraněná zvířata

Po viníkovi nehody můžete žádat i zaplacení věcí, které se při nehodě poškodily.

Zároveň máte právo na zaplacení léčby zvířete, které se při nehodě zranilo. Náhrada za zranění zvířete je však omezená tím, co by vynaložil rozumný chovatel.

Další škoda na majetku

Pokud kvůli zranění po nehodě nemůžete odjet na plánovanou pracovní cestu, dovolenou nebo na představení do divadla a už jste letenky, jízdenky či vstupenky zaplatili, můžete žádat o jejich proplacení. Vše však za situace, že je nebylo možné bezplatně stornovat.

Bolestné způsobené strádáním po nehodě

Kromě škod na majetku můžete také požadovat odškodnění nemajetkové újmy. Podle občanského zákoníku máte nárok na náhradu za vytrpěnou bolest. V praxi se využívá metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy, podle které se takové odškodné vypočítá.

Ztížení společenského uplatnění

Pokud vám po nehodě zůstaly trvalé následky, kvůli kterým máte zhoršené podmínky ve společnosti a v životě, můžete požadovat náhradu za ztížení společenského uplatnění. Výpočet konkrétní částky je zde složitější a záleží také na posouzení následků znalcem, zpravidla je to až rok po ukončení léčby.

Další nemajetková újma

Jedná se o specifické útrapy, které nelze zařadit pod bolestné nebo ztížení společenského uplatnění.

Náhrada za ztrátu na výdělku

Pokud jste po nehodě na nemocenské, tak můžete po viníkovi žádat doplacení rozdílu mezi nemocenskou a vaším průměrným výdělkem. Pokud skončíte invalidní a ovlivní to vaše pracovní možnosti i výdělek, můžete požadovat další peníze.

Náklady na léčení a péči

Do této kategorii spadají například náklady za léky, ortopedické pomůcky, rehabilitace, lázně i cestovné k lékaři. Prostě vše spojené s léčbou, kterou jste museli podstoupit kvůli zranění po nehodě. Zároveň je možné požadovat zaplacení péče o zraněného člověka.

Odškodnění duševních útrap při úmrtí

Pokud při nehodě někdo zemře, tak mají jeho příbuzní, kteří měli se zemřelým velice intenzivní vztah a jeho ztrátu těžko snášejí, nárok na odškodnění duševních útrap.

Náklady na pohřeb

Po viníkovi může chtít proplatit účelně vynaložené náklady na pohřeb ten, kdo je zaplatil.

Proplacení vyživovací povinnosti

Pokud zemře osoba, která v době smrti měla zákonnou vyživovací povinnost k dětem nebo manželovi či manželce, mohou po viníkovi žádat, aby tyto vyživovací náklady zaplatil.

 


Přečtěte si také

Kamera do auta pomůže při řešení sporných nehod

Komentář k článku