DIRECT Pojišťovna - online pojištění, havarijní pojištění a povinné ručení
Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že DIRECT Pojišťovna vstoupila dne 1.4.2014 do likvidace, a to na základě rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti vydaného na žádost DIRECT Pojišťovny.

Likvidátorem společnosti byl rozhodnutím České národní banky jmenován Ing. Roman Fink.

Vzhledem k tomu, že DIRECT Pojišťovna převedla ke dni 1. 10. 2013 celý svůj pojistný kmen na UNIQA pojišťovnu, se likvidace nijak nedotýká pojistných smluv uzavřených DIRECT Pojišťovnou. Tyto pojistné smlouvy vstupem společnosti do likvidace ani likvidací samotnou nejsou nijak dotčeny (zejména nezanikají ani neztrácejí účinnost) a práva a povinnosti pojištěných z těchto pojistných smluv se vstupem DIRECT Pojišťovny do likvidace ani likvidací samotnou nijak nemění. Pohledávky vyplývající z těchto pojistných smluv nelze do likvidace přihlašovat a je třeba je uplatnit vůči UNIQA Pojišťovně.

Text oznámení o vstupu do likvidace a výzvy k přihlašování pohledávek uveřejněného v obchodním věstníku naleznete zde.
Vážení zákazníci,

Vzhledem k převodu pojistného kmene DIRECT Pojišťovny, a.s. na UNIQA pojišťovnu, a.s. s účinností od 1. 10. 2013 se prosím s veškerými nároky a dotazy vyplývajícími z pojistných smluv uzavřených DIRECT Pojišťovnou obracejte na pojišťovnu UNIQA.

Zákaznická linka UNIQA: 800 120 020

Web UNIQA: www.uniqa.cz

Pro urychlení zodpovídání Vašeho dotazu mějte prosím pro komunikaci se specialisty UNIQA pojišťovny připraveno číslo pojistné smlouvy nebo škodní události, které se dotaz týká.

Podrobnosti o převodu pojistného kmene můžete nalézt v dokumentech v sekci O nás.

© DIRECT Pojišťovna, a.s., 2013