Skip to main content

Pronájem bytu je vždy trochu risk. Proto je dobré myslet na pojištění. Jako majitel bytu byste měli mít hlavně pojištění nemovitosti, které vám pomůže, když například byt vyhoří nebo ho vyplaví voda. „Pokud v bytě necháváte i svoje věci, většinou to bývá nábytek nebo spotřebiče, měli byste si pojistit i domácnost,“ doporučuje Michal Kozub z Direct pojišťovny. Kromě toho je vhodné myslet na pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, které pomůže, když třeba praskne trubka a voda vyplaví souseda.

Jak se má pojistit nájemník?

Stejně tak by si měli sjednat pojištění domácnosti i nájemníci, kteří si takto pojistí svoje věci, které si do bytu vezmou. Nestačí tedy jen pojištění domácnosti, které má majitel bytu, protože pojišťovna z něj nemůže platit věci, které do bytu vnese nájemník. „Kromě toho doporučuji sjednat i pojištění odpovědnosti na věcech pronajatých, které nájemníkům pomůže, když majiteli bytu způsobí nějakou škodu. Například když zakopnou a rozbijí skleněnou výplň dveří. Musí jít tedy o něco nečekaného a nahodilého. Toto pojištění se netýká škod z běžného užívání, například když nájemníci časem prošoupou koberec nebo gauč,“ vysvětluje Kozub. Pokud si pojištění odpovědnosti nájemník nesjedná, doporučuje majitelům bytů vybrat kauci, která případné škody pokryje.


Přečtete si také

Povinné kontroly? Pro hromosvody, kotle i komíny

Pojištění ušlého nájmu

Pokud je potřeba byt po pojistné události opravit a není možné tam mít nájemníky, tak je dobré mít sjednané pojištění ušlého nájmu. To majiteli bytu zaplatí nájem až za tři měsíce. „Podmínkou je, že majitel byt v posledních třech měsících pronajímal. Částka, kterou pojišťovna proplatí, pak bude vycházet právě z průměru výše nájmů za toto období. Ušlý nájem budeme vyplácet po dobu nezbytné opravy bytu, nejdéle však tři měsíce. Celková částka je pak omezená sjednaným limitem,“ podotkl Kozub.

Komentář k článku