Skip to main content

Pokud vlastníte nějakou nemovitost, ať už je to dům či chata, máte ze zákona povinnost se o ni starat. Když pravidelné údržby a kontroly dělat nebudete, tak se může stát, že v případě nehody dostanete z pojištění majetku proplacenou jen část škody, nebo dokonce nic. Tedy pokud se zjistí, že škoda vznikla kvůli věci, kterou jste neudržovali a nenechali zkontrolovat. Kromě toho je vždy potřeba myslet na to, že máte povinnost chovat se tak, abyste škodám předcházeli. 

Dali jsme dohromady seznam nejdůležitějších zařízení, u kterých musíte mít papír s razítkem od odborníka na to, že jsou v pořádku. 

Hromosvod: rozhoduje datum pořízení 

Pokud máte na domě hromosvod, musí fungovat tak, jak má. V praxi to znamená, že ho musíte nechat zkontrolovat, když ho na dům dáte a potom dělat pravidelné revize. A pokud je potřeba, tak ho opravit.  

U termínů kontrol záleží na tom, kdy jste hromosvod na dům dali. 

Hromosvody zřízené do 1. 2. 2009 

V tomto případě potřebujete revizi jednou za 5 let (u objektů z hořlavých materiálů každé 2 roky). 

Hromosvody zřízené po 1. 2. 2009 

Vizuální kontrola je potřeba každé 2 roky, úplná revize každé 4 roky. 

Pokud do hromosvodu udeří blesk, musíte udělat novou revizi. 

Elektřina: stačí kontrola při zapojení 

Elektrické vedení musí odborník zkontrolovat při připojení do sítě. Revize je také potřebná při navýšení výkonu a dalších úpravách v rozvodové skříni.  

Pak už je na vás, jestli necháte v domě elektřinu kontrolovat pravidelně. Podle odborníků je dobré v rodinném domě udělat elektrorevizi jednou za 5 let. Pamatujte také na obecnou povinnost předcházení vzniku škod. Proto se například při koupi staršího rodinného domu doporučuje udělat mimořádnou revizi. 

Kontrola plynových kotlů: poraďte se s výrobcem 

Stejně jako u elektřiny máte i při zavedení plynu nebo napojení nových spotřebičů na plyn povinnost revizi udělat. Další kontroly a revize určuje zákon jen podnikatelům. I přesto je dobré plyn a plynové kotle nechat kontrolovat pravidelně, protože zákon nařizuje spotřebiče užívat bezpečně. 

Většina plynových spotřebičů pak má ve svém návodu k použití pravidelné termíny kontrol uvedené. Plynové kotle je většinou vhodné nechat seřídit a vyčistit jednou za rok. U nových kotlů si výrobci tuto podmínku určují, aby vám platila záruka. Také pojišťovna se při šetření případné škody bude zabývat tím, jak časté revize jsou v návodu ke konkrétnímu kotli doporučené a jestli jste je dodrželi. 

Revize kotlů na tuhá paliva: od roku 2016 povinnost 

Pokud máte doma kotel na pevná paliva s příkonem 10 kW až 300 kW, tak jste museli do konce roku 2016 podle nového zákona o ochraně ovzduší udělat revizi, jinak vám hrozila vysoká pokuta. Od té doby máte navíc povinnost tuto kontrolu dělat pravidelně každé tři roky. Týká se to také krbových vložek, které jsou napojeny na radiátory a mají tepelný příkon víc než 10 kW. 

Komín nechte zkontrolovat minimálně jednou ročně 

Komín čistit prostě musíte. Už jen proto, aby dobře táhl, ale také proto, že saze v komínech rády hoří. Většinou stačí komín nechat zkontrolovat jednou ročně. Vždy ale záleží na výkonu kotle nebo kamen a na tom, čím topíte a jak dlouho u vás trvá topná sezóna. Pokud máte kamna s výkonem do 50 kW, tak si můžete komín čistit sami, ale i tak si na kontrolu vždy musíte pozvat kominíka. 


Přečtěte si také

Myslete na kontrolu komína, aby vám platila pojistka

Pro podnikatele jsou pravidla přísnější 

Uvedené povinnosti platí pro domácnostirodinné domy, chalupy a chaty. Pokud podnikáte nebo jste správcem či majitelem bytového domu, tak je na vás zákon přísnější a musíte revize dělat u více zařízení.