Skip to main content

Pokud vlastníte bytový dům, máte určité povinnosti a hlavně odpovědnost. Vlastníci bytového domu nebo právnické osoby, které dům spravují, by proto měli myslet na pojištění odpovědnosti za újmu. „V Direct pojišťovně umíme pojistit všechny situace, které se odpovědnosti týkají. Kromě toho u bytových domů pojišťujeme stavbu a její strojní a elektronické vybavení. Hodit se mohou i asistenční služby, které pomohou v případě havárií,“ říká David Kubát z Direct pojišťovny, která od září 2020 pojištění bytových domů upravila, aby bylo ještě jednodušší a výhodnější pro klienty.

Odpovědnost za zranění nebo smrt člověka

Vlastníci bytových domů odpovídají za to, když se kvůli bytovému domu někdo zraní nebo zemře. Například se může stát, že z bytového domu odpadne na kolemjdoucího kus omítky nebo okapu. V případech stanovených zákonem můžete být jako vlastník domu za zranění nebo smrt odpovědní. Zdravotní pojišťovna pak po vás může chtít proplatit náklady na léčbu. „I na toto se pojištění odpovědnosti vztahuje. Kromě toho zaplatíme i možné nároky na proplacení vyplacených sociálních dávek,“ dodává Kubát.

Bolestné a ušlý zisk

V souvislosti se zraněním po vás může poškozený chtít nahradit také ztížené společenské uplatnění nebo bolestné, na které bude mít ze zákona nárok. V případě smrti nebo závažného ublížení na zdraví pak mohou osoby blízké požadovat peníze za duševní útrapy. „Kromě toho vám hrozí i proplacení ztráty výdělku nebo ušlého zisku. I na to se ale pojištění od Directu vztahuje,“ dodává Kubát.

Odpovědnost za zvíře

Stejnou odpovědnost máte, i pokud jde o zvířata. V případě zranění, nebo usmrcení zvířete, po vás může jeho majitel chtít zaplatit například veterinární péči.

Poškození věci

Pokud se poškodí něčí majetek, například z domu spadne kus omítky na zaparkované auto, budete muset tuto škodu zaplatit. „V těchto případech pojištění zaplatí opravu věci do původního stavu v době poškození, nebo náklady na nákup srovnatelné věci v případě úplného zničení. Pokud věc sloužila k výdělečné činnosti, zaplatíme i případný ušlý zisk po dobu opravy věci,“ vysvětluje Kubát.

Když si něco půjčíte

Pojištění vám pomůže i v případech, kdy si něco na základě smlouvy půjčíte a poškodíte to. Může to být například sekačka na trávu nebo jiný dražší stroj.


Přečtěte si také

Na co si dát pozor při pojištění bytových domů

Asistence u bytových domů? Od plynaře po sklenáře

Když člen orgánu způsobí škodu

Specifickým příkladem odpovědnosti, na kterou se také pojištění vztahuje, je odpovědnost za újmu způsobenou členy orgánů. Pokud totiž člen orgánů, například družstva, způsobí v souvislosti se správou, provozem a opravami bytového domu nějakou škodu, je za ni odpovědný.

Společenství vlastníků jednotek má například povinnost pravidelně kontrolovat hasičáky. Když tuto povinnost nesplní a hasičáky nebudou při požáru fungovat, vznikne větší škoda, než kdyby byly funkční. A za tuto škodu odpovídá právě statutární orgán společenství vlastníků jednotek.

Další příklad může být zateplení domu, kdy členové společenství vlastníků jednotek vybírají dodavatele fasády. Vyberou nejlevnějšího, ale nevšimnou si, že je v exekuci. Zaplatí zálohu, ale práce se už nerealizují. „Řekněme, že záloha byla 1 000 000 korun. Z firmy soudně dostanou například 700 000 Kč. Stále jim ale vzniklo manko 300 000 Kč,“ uvádí možný scénář Kubát.