Skip to main content

Placená dovolená je pro menší podnikatele slovo, jehož význam by si museli najít ve slovnících. Pokud vydělávají jen sami na sebe, tak každý den, kdy nejsou v práci, přicházejí o zisk. Nečekaná událost v podobě havárie jejich provozovny nebo úraz, který je dostane do nemocnice, je proto může přivést až ke krachu.  

V tomto případě je dobré myslet na pojištění, které podnikatelům nabízí odškodné za přerušení provozu. „Pojišťovny většinou nabízejí tento druh pojištění pro velké firmy, které jsou závislé třeba na montážní lince a odstávka tohoto zařízení je stojí mnoho peněz. My kromě tohoto myslíme na menší podnikatele,“ říká Jan Kalousek z Direct pojišťovny. 

Odškodné až 10 000 korun za den

Pojištění podnikání je unikátní svou jednoduchostí sjednání. Vše zvládnete sami vyřešit on-line. Velm zjednodušením je i to, že si jasně určíte, kolik korun dostanete za každý den, kdy budete muset mít zavřeno.

U velkých podniků se tato částka složitě vypočítává podle poklesu zisku a stálých nákladů jako je nájem, mzdy, energie, splátky leasingu a podobně.

U pojištění podnikání si tuto sumu nastavíte předem. Můžete si vybrat od jednoho do deseti tisíc korun jako odškodné za každý den. Pojišťovna pak už neřeší, jestli tato částka skutečně odpovídá nákladům a ušlému zisku. Na peníze máte nárok od druhého dne a maximálně za dobu 60 dnů. Zatímco tedy u velkých podniků jde o pojištění škodové, u podnikatelů je obnosové 

 


Přečtěte si také

Sám sobě šéfem, na co si dát pozor?

 

Proti živlům i zranění

Pojištění vás kryje, pokud nemůžete podnikat kvůli živelné škodě, například:

  • požáru,
  • povodni,
  • vichřici
  • nebo úderu blesku.

Tedy když vám voda vyplaví kadeřnictví, tak od pojišťovny kromě náhrady škody na pojištěném majetku dostanete peníze za každý den, kdy jste museli mít zavřeno. 

Podobně se můžete pojistit i proti tomu, že nečekaně skončíte v nemocnici. Toto pojištění je pro podnikatele, kteří nemají zaměstnance a jejich největší kapitál jsou oni sami. Pokud totiž budou v nemocnici, tak za ně nikdo vydělávat nebude.

Pro vyplacení peněz stačí doložit přijímací a propouštěcí zprávu z nemocnice a to, že podnikání stálo. Nejde ale o neschopenku, na to jsou jiná pojištění.

Stejně tak se toto pojištění nevztahuje na případy, kdy skončíte v nemocnici kvůli:

  • psychickým problémům,
  • těhotenství
  • nebo kvůli plánovaným zákrokům. 

Vstupní prohlídka ale není u uzavírání pojištění potřeba. 

Maximálně můžete od pojišťovny získat milion dvě stě tisíc korun. To platí v případě, kdy bude podnikatel pojištěný proti přerušení provozu kvůli živlu i kvůli hospitalizací, a třeba při požáru provozovny se zraní a musí být vnemocnici. Při maximálním limitu 10 000 korun mu za 60 dní vyplatíme 600 000 za živel a dalších 600 000 za hospitalizaci,“ popisuje extrémní příklad Kalousek.  

Pojištění odškodného za přerušení provozu není možné sjednat samostatně, ale jen k některému z majetkových rizik k pojištění budovy nebo movitých věcí – zásob, strojů, elektroniky a ostatního vybavení.