Skip to main content

Rozchody nebývají lehké a bohužel to stejné platí i v případech, kdy chcete odejít od pojišťovny. Většinou vám totiž dovolí ukončit smlouvu jen v případech určených zákonem. „U nás to je jinak. Všem klientům nabízíme možnost ukončit pojištění dohodou. Nikoho nedržíme jako rukojmí. Pokud chce odejít, může smlouvu zrušit ze dne na den, třeba jen proto, že se mu chce. Přijde nám to normální,“ říká Nela Maťašeje z Direct pojišťovny.

Výpověď na konci pojistného období

Ukončení smlouvy dohodou ale téměř žádná jiná pojišťovna v České republice neumožňuje. Proto je většinou potřeba si ke zrušení pojistky najít zákonný důvod. Tím nejčastějším bývá ukončení smlouvy ke konci pojistného období, tedy ke dni, kdy vám končí smlouva. „Dejte si ale pozor na podmínku, že výpověď musíte v tomto případě doručit pojišťovně nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. Pokud tento termín nestihnete, pojistku můžete zrušit až skončí další období, které většinou trvá jeden rok,“ radí Maťašeje.

Odstoupení do 14 dnů nebo 2 měsíců od sjednání

Pokud pojištění sjednáváte mimo obchodní prostory nebo na dálku, například po telefonu nebo online, můžete od smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů. Je to tedy stejné, jako když si kupujete věci přes e-shop a rozhodnete se je vrátit. „V tomto případě se pojištění ruší od počátku, jako kdyby nikdy nevzniklo,“ vysvětluje Maťašeje.

Máte také právo vypovědět smlouvu do dvou měsíců od uzavření. V tomto případě smlouva končí 8 dní po doručení výpovědi.

Prodej, krádež nebo vyřazení auta

Pak tu jsou ještě důvody, u kterých je zrušení pojištění samozřejmé. Například když auto prodáte, necháte sešrotovat a vyřadíte z evidence vozidel, když vám ho ukradnou nebo když se totálně zničí. „Smlouvu je možné také zrušit do tří měsíců od nahlášení pojistné události, vypovědět ji můžete vy nebo pojišťovna,“ doplňuje Maťašeje.

Kromě těchto důvodů jsou ještě specifické situace, kdy je možné pojištění zrušit, všechny možnosti najdete v pojistných podmínkách, občanském zákoníku a zákoně o povinném ručení.


Přečtěte si také

Cena vašeho auta klesá a nově s ním i cena pojištění