Skip to main content

Víte, jak se správně zachovat, pokud už u vás doma začalo hořet? Přečtěte si pár našich rad. A my vám přejeme, abyste je nikdy nemuseli použít v praxi.


Doma najednou cítíte kouř. Co teď?

 1. Chraňte si dýchací cesty. Dejte si přes ústa a nos navlhčený kus látky (kapesník, ručník, tričko).
 2. V zakouřeném bytě se pohybujte při zemi (kouř stoupá vzhůru a u země je čistější vzduch).
 3. Snažte se nerozsvěcet světla a nezapínejte žádné elektrospotřebiče (a to hlavně v případě, že v bytě ucítíte plyn).
 4. Neotvírejte zbrkle žádné dveře. Vždy hřbetem ruky zkuste, jestli nejsou horké. Pokud nejsou rozpálené, můžete je otevřít.  Pokud jsou horké, znamená to, že za nimi nejspíš hoří. Ucpěte skuliny kolem dveří, informujte hasiče a záchranáře. Do okna vyvěste kus látky pro snadnější identifikaci, kde v domě se nacházíte.
 5. Vždy dbejte na svou bezpečnost. Nehledejte inspiraci v akčních scénách filmů a neriskujte útěkem přes plameny své zdraví. Skok z okna volte jen v případě, že bydlíte v přízemí a víte, že pod okny nemáte nastraženy nečekané překážky jako je třeba odložené zahradní náčiní. Záchranné složky mají obvykle dojezd během několika minut. Vyplatí se vyčkat na jejich pomoc.

Hasiči jsou na místě, co teď?

 1. Sdělte hasičům veškeré informace o požáru i o osobách postižených požárem (kdo se v bytě nachází a zda už je mimo nebezpečí). Všechny postižené osoby by se měly zdržovat na jednom místě pro jednodušší komunikaci s hasiči, záchranáři i policií.
 2. Hasiči ocení informace o hlavních uzávěrech vody, plynu i elektřiny  a také informace, zda nemáte doma uskladněné nebezpečné látky.
 3. Pokud jste už venku, pro nic se domů nevracejte. I kdyby to mělo být pro záchranu lidského života. To už přenechte hasičům.
 4. Hasičům zásah nekomplikujte, nezdržujte je dotazy, kdy se jim podaří oheň uhasit, a nesnažte se jim radit v jejich práci. Nefoťte, nenatáčejte. Nejde o senzaci na sociální sítě.

Hasiči odjeli, co teď?

 1. Nepodléhejte panice! Vše se dá nahradit. Nejdůležitější je zdraví a lidský život.
 2. Převezměte od velitele zásahu hasičů písemný protokol, který potvrdí, že je oheň zlikvidován. Domů se můžete vrátit až v okamžiku, kdy je ukončen zásah i vyšetřování hasičů a statik vám návrat povolí.
 3. Po čerstvém spáleništi se pohybujte rychle a jen po nezbytně nutnou dobu. Těsně po požáru se do vzduchu uvolňuje řada nebezpečných látek. Chraňte si dýchací cesty vlhkým hadrem nebo rouškami.
 4. V žádném případě nezapínejte přívod elektrické energie a nerozsvěcujte. Elektrickou instalaci musí nejdříve zkontrolovat revizní technik. To stejné platí pro všechny ostatní spotřebiče a elektroniku v domácnosti.
 5. Revize je nutná i u plynových rozvodů.
 6. Nejdříve nahlaste škody své pojišťovně a konzultujte s ní další postup. Pokud máte pojištění majetku u Direct pojišťovny volejte asistenci na 291 291 291.
 7. Zdokumentujte si veškeré škody, foťte, natáčejte.

Všechno mi shořelo, co teď?

Nepouštějte se do odstraňování škod svépomocí. Využijte služby, které se podobnými sanacemi zabývají. Mají k dispozici prostředky, které vám část majetku mohou zachránit, popřípadě zabránit již dalším škodám.  Na trhu je těchto firem dostatek. Porovnejte si vždy více nabídek.

V čem vám tyto firmy mohou pomoci a s čím si jednoduše doma neporadíte?

 • Čištění a sušení knih a dokumentů,
 • čištění počítačů, notebooků a jiných elektronických zařízení,
 • čištění elektrospotřebičů, elektrických rozvodů, strojů a zařízení,
 • čištění nábytku i textilií,
 • odstranění zápachu a škod způsobených vodou.

Shořely mi všechny doklady, rodné listy, pojistné smlouvy.  Co teď?

Kontaktujte místně příslušné úřady, které vám doklady vystavily. Nebojte se, vše lze dohledat a vytvořit kopie dokladů. Pojišťovna po vás v prvních chvílích také nebude vyžadovat předložení občanského průkazu a číslo smlouvy. Vše lze dohledat v systému dle rodného čísla.

U sousedů hořelo a zničilo to i náš domov. Co teď?

 1. Nahlaste událost co nejrychleji své pojišťovně a zdokumentujte všechny škody.
 2. Proveďte revizi poškozených elektronických zařízení, rozvodů plynu, vody a topení.
 3. Škody odstraňte až po konzultaci s vaší pojišťovnou, se kterou si nejdříve smluvte postup při likvidaci škod.

 

Uff. Taky jste si představili, že byste díky požáru přišli o střechu nad hlavou? Přejeme vám, ať se vám tento živel zdaleka vyhne.