Skip to main content

Co znamená družstevní byt

Nejprve si vysvětlíme, co to vlastně družstevní byt je. A začneme tím nejdůležitějším: Družstevní byty lidé nemohou přímo vlastnit. Místo toho se stávají členy družstva, které vlastní celou budovu nebo komplex bytů.

Jako členové mají pouze právo užívat konkrétní byt v této budově. To znamená, že když někdo koupí družstevní byt, ve skutečnosti kupuje spíše práva a povinnosti spojené s jeho užíváním.

Proč by to lidé dobrovolně dělali? Družstevní byty jsou často levnější než soukromé byty. A v době, kdy je vlastní bydlení mnoha lidem nedostupné, se téma družstevního vlastnictví skloňuje čím dál častěji.

Byt v osobním vlastnictví v družstevním domě 

Častokrát viděné spojení „družstevní byt v osobním vlastnictvíje tak trochu nesmysl. Buďto ho vlastní družstvo, nebo přímo vy. Nic mezi tím.

To ale neznamená, že družstevní byt do osobního vlastnictví převést nejde. Rozhoduje o tom ale členská schůze. Členové ale nemají žádnou zákonnou povinnost vám byt do osobního vlastnictví převést.

Výhody a nevýhody družstevního bytu

Výhody

  • Nižší počáteční náklady vzhledem k nižší ceně bytu.
  • Nižší měsíční náklady: Některé náklady se mohou dělit mezi členy družstva.
  • Spolurozhodování: Členové družstva mají právo podílet se na rozhodování o správě a provozu družstevního domu.

Nevýhody

  • Omezená kontrola: Některá rozhodnutí o úpravách bytu nebo jeho prodeji musí projít schvalovacím procesem družstva.
  • Finanční riziko: Pokud družstvo čelí finančním obtížím nebo dluhům, může to mít dopad na všechny členy družstva.
  • Omezená flexibilita: Jako člen družstva nemáte takovou flexibilitu jako soukromý vlastník bytu. Například nemůžete volně pronajímat svůj byt nebo ho upravovat podle svých představ bez souhlasu družstva.

Pojištění družstevního bytu

Byt v družstevním vlastnictví má tedy svá specifika. I když vám přináší teplo domova, nikdy ho tak docela nevlastníte – nákupem takového bydlení kupujete podíl v družstvu.

Podle toho pak vypadá i jeho pojištění. Většinou ho sjednává právě družstvo, a to na celý bytový dům. Součástí pojištění jsou zpravidla obvodové zdi se střechou a fasádou, zahrada a společné prostory domu včetně výtahu.

Pokud vám ale jeho podmínky dvakrát nevoní, je lepší vzít to do vlastních rukou a sjednat si také pojištění stavby jako takové

Vás ale bude zajímat hlavně pojištění domácnosti, tedy vnitřního vybavení.

Vybavení bytu totiž není součástí společného majetku družstva. Každý člen je odpovědný za vybavení svého vlastního bytu. To zahrnuje nákup, instalaci a údržbu různých zařízení, jako je kuchyňská linka, nábytek nebo elektronika.

Díky pojištění domácnosti máte jistotu, že v případě nějaké nehody nepřijdete na buben

Navíc pokud nemáte pojištění domácnosti a spoléháte se na pojištění bytového domu, zbytečně riskujete. Pokud například prasknou rozvody a voda zničí vaše tapety, podlahy nebo jiné vybavení bytu, pojištění domu se na tyto škody nevztahuje. A vy na opravu nedostanete vůbec nic.

O pojištění domácnosti jsme sepsali samostatný článek. Přečtěte si, jaké máte při pojištění domácnosti možnosti a proti čemu vás dobrá pojistná smlouva ochrání.

Komentář k článku