Skip to main content

Ve vývojových týmech Direct technologies nejsme jen obyčejná parta kolegů. Jsme především kamarádi, kteří se chtějí i v práci zasmát a pobavit. Jedním ze znaků, který dokazuje, že nejsme úplně normální banda, je i to, že jsme v rámci pojišťovny rozděleni do čtyř agilních týmů, pro které máme speciální názvy: Legendy, Strážci Galaxie, Rychlá Rota a Migranti. Tyto názvy nepoužíváme jen my, interně v našem vývojovém týmu, ale zná je každý v Directu.

Legendy aneb Jak to všechno začalo

Už podle jména vyplývá, že tým Legend tu byl jako první. Legendy implementovaly náš legendární systém pro low-code řešení Flowable, který s námi v Directu bude velmi dlouho. Zakladatelem Legend je Pavel Lukeš, který je v pojišťovně zároveň podporovatelem celého našeho IT. Pavel chtěl, aby měl první scrumový týml speciální název a jeho členové věděli, že jsou součástí legendy o novém interním systému.

Takto v Directu vznikla tradice pojmenovávání vývojových týmů. Jejich názvy nemusí být úzce spjaté s daným projektem, protože ten se může v čase měnit. Donedávna měly Legendy na starost finanční modul v našem core systému a portál pro naše makléře. Aktuálně u nás došlo k nějakým změnám a dnes fungujeme na bázi value streamů, o kterých si povíme příště.

Legendy se tedy dnes zabývají vším, co se týká firemního pojištění – prodejem i konfigurací produktu. Dodávají do všech našich kanálů (webu, makléřského portálu, core systému…) byznysově hodnotné věci, které jsou navázané právě na podnikatelské pojištění. Po Pavlovi podporoval tým Legend Michal Fašina (dnešní podporovatel IT v Direct auto), dnes ho má na starost z pozice tech leada Drahomír Rybníček a z pozice product ownera Zdeněk Večeřa.

Produktoborci

Krátce po Legendách vznikl tým Produktoborci, který se během svého vzniku věnoval produktovému rozvoji. Tým dlouze podporoval Petr Šokin, který dnes podporuje celý agilní koncept, a tím i nepřímo všechny naše čtyři vývojové týmy. Mezi úspěchy Produktoborců patří například poslední pojištění majetku a vozidel nebo mobilní aplikace pro klienty. Na přelomu roku 2022 se tým sloučil s týmem z Chalupy správy. Chalupy byl koncept, ve kterém jsme chtěli propojit byznysovou, analytickou a vývojovou sílu pro dodávku nových řešení. V roce 2022 jsme ho opustili a sloučili tým IT a byznys analýzy do vývojových týmů. Vznikl tak koncept Value streamů. Produktoborci si kromě produktového rozvoje vzali na starost i správu pojistných smluv a hledali nové jméno. Při výběru nového názvu lidé z týmu navrhovali nový název a o ten finální se pak hlasovalo.

Rychlá Rota

Hlasování vyhrál název Rychlá rota, který vystihoval fungování týmu. Rychlost v dodávce u něj totiž byla zcela zásadní. Požadavek musel být v daném termínu naplněn, protože na něj byly navázány další aktivity, které se chystaly pro koncové zákazníky. Value stream, který podporuje Rychlá Rota, se nazývá Péče o klienty. Má na starost vše, co můžeme klientovi na webu, aplikaci, portálu, core systému nebo kdekoliv jinde změnit a zlepšit. Dnes tým podporuje Honza Sucháček a product ownership dodává Kamila Cingrošová.

Strážci Galaxie

Další z týmů, který vzešel z konceptu Chalup, se dnes jmenuje Strážci Galaxie. K původnímu týmu zaměřenému na Low Code řešení se přidal tým vývojářů a z původních návrhů a prototypů začaly vytvářet komplexní systémy. V momentě, kdy oba týmy našly cestu vzájemné spolupráce, proběhla iniciativa o rebranding, jehož hlavním tématem byla otázka: „Zůstat Strážci Galaxie, nebo to změnit?“. Poměrně jednohlasný verdikt zněl: „Zůstaneme Strážci Galaxie a vrátíme tomuto jménu slávu!“ Jako jediný tým mají Strážci i své ručně vyrobené logo.

Strážci se od roku 2022, kdy vznikli, věnují likvidaci. Tedy vzniku likvidačního modulu v rámci nového core systému, ale následně i celkové digitalizaci procesu likvidace jak pro klienta, tak pro naše likvidátory nebo členy KAPU. Tech lead týmu je dnes Jana Němcová a product owner Honza Rytíř.

Strážci se donedávna věnovali likvidačnímu modelu, který je zásadním modulem naší pojišťovny. Začínali kompletací dokumentů od klientů, poté pracovali na vyhodnocení dokumentů, kalkulaci a vyplacení škody klientovi. Dneska zastřešují vše, co se týká likvidace a jejich procesů.

Migranti

Rozdělení do čtyř týmů probíhalo v momentě, kdy jsme chtěli věnovat primární část vývojových kapacit rozvoji nového core systému. A chyběla nám po finančním modulu, správě a likvidaci čtvrtá byznysová potřeba k naplnění – migrace dat mezi systémy. Čtvrtý tým se tak pojmenoval jako Migranti, dominantním prvkem loga se stal tučňák. O názvu se opět hlasovalo, ale v tomto případě název velmi přesně odpovídal charakteristice práce týmu a projektu.

V průběhu doby jsme přišli na to, že samotná migrace není moc dobře zpracovatelný agilní produkt, a tým tak začal čím dál tím více řešit věci, které původně s migrací nesouvisely. A tak jsme migraci rozpustili rovnoměrně do každého týmu. Každý tým tedy řeší nějakou její část, která souvisí s prací v rámci value streamu – likvidace migruje škody atd. Tím dostala i migrace dat byznysovou hodnotu. Abych neodběhl od Migrantů – product owner Iva Balhar a Tech lead David Tomášek dnes společně s týmem zastřešují retailový sales a produkt – tedy vše kolem retailového pojištění.

Komentář k článku