Skip to main content

Spoluúčast

Je to částka, kterou se klient podílí na vyplacení škody. Zkusíme vám uvést příklad.

Pokud je škoda třeba 20 000 Kč a spoluúčast 1 000 Kč, klient se touto tisícikorunou podílí na škodě a reálně tedy dostane vyplacené 19 000 Kč.

Výše spoluúčastí má vliv i na cenu vaší pojistky. Čím vyšší spoluúčast, tím levnější pojistka. A zároveň platí, že vysoká spoluúčast dává smysl například tam, kde jsou očakávané velké škody. Pokud ale klient čeká jen drobné škody, tak vysoká spoluúčast může způsobit, že dostane vyplacený jen zlomek částky, kterou by chtěl.