Skip to main content

Škodní událost

Když se někomu stane škoda a nahlásí ji pojišťovně, je to škodní událost. Může to být škoda na majetku nebo třeba zranění. Škodní událost musí pojišťovna prošetřit a není ještě jasné, jestli za ni vyplatí peníze. Pokud peníze vyplatí, stává se ze škodní události pojistná událost.