V komunikaci s klienty začínáme využívat datové schránky

V Directu usilujeme o to, abychom fungovali ekologicky – bez papírů – a přitom plně v souladu se zákonnými požadavky. Proto nabízíme další možnost pro komunikaci s klienty – datovou schránku. Jako hlavní komunikační kanál s klienty a zprostředkovateli zachováme e-mailovou komunikaci. Datovou schránku budeme využívat k posílání dokumentů, které jsme dosud posílali doporučenou poštou na korespondenční adresu klienta. Bude se jednat například o výpovědi smluv nebo upomínky. Klientovi tyto dokumenty doručíme do datové schránky ve formě poštovní datové zprávy.

U klientů – fyzických osob, kteří nemají datovou schránku, posílání doporučenou poštou zachováme.