Novinka v cestovním pojištění

V cestovním pojištění nás čekají nové věci, konkrétně změny v cenách produktu, které nemají dopad do pojistných podmínek.

Přehled změn v pricingu cestovního pojištění k 1. 6. 2023:

  • zahrnutí covidu-19 do léčebných výloh, tj. klienti si již nemusí sjednávat zvlášť jako připojištění (platí pro Evropu a svět bez USA a Kanady),
  • navýšení pojištění léčebných výloh o 30 % (na limitu léčebných výloh 6 milionů Kč se cena posune z 15 na 20 Kč na osobu a den),
  • navýšení ceny za pojištění stornopoplatků.