Změna v ceně asistenčních služeb   

Od 20. 3. navyšujeme cenu asistenčních služeb u nově pojištěných vozidel. I přesto, že jsme se tomuto kroku dlouho bránili, zvyšující se vstupy na všech stranách nám nedávají šanci ponechat cenu na současné úrovni.

Asistenci M navyšujeme o 50 Kč ročně, asistenci L o 200 Kč ročně, XL asistence bude nově stát 4 999 Kč.


Přečtěte si i další Direct novinky 03/2023