Měníme havarijní pojištění

 

Chtěli jste zjednodušit proces uzavírání havarijního pojištění, proto zavádíme tyto novinky:

  • Zjednodušujeme cenu u rizik na limit: nově máme cenu havarijního pojištění s limitem pojistného plnění fixní, bez ohledu na běžně používané cenotvorné parametry. Cena se tedy nebude měnit klient od klienta, případně podle toho, kolik havarijních rizik si klient přidá.
  • Rozšiřujeme spoluúčast o volbu 1 000 Kč. Tato spoluúčast bude u nás vždy pevná, žádné procento z plnění.
  • Na všechna havarijní rizika umožníme nově pojistit vozidla, která jsou až 30 let stará. (Naše současné omezení je 15 let, starší vozy bylo možné pojistit jen na Střet se zvěří a Přírodní nebezpečí.)

Pozor!

  • U rizika Dopravní nehoda ke změnám nedochází, zde se budou stále využívat slevy a bonusy, pevná cena zde tedy nebude.
  • U havarijního pojištění na kupní cenu nového/ojetého vozidla se výpočet nemění. Nadále se tedy budou uplatňovat bonusy, malusy i slevy za propojištění.

Příklad:

K povinnému ručení u 16 let starého auta můžete nabídnout havarijní riziko Střet a poškození zvířetem na limit 50 000 Kč se spoluúčastí 1 000 Kč. Cena za toto havarijní riziko bude konečná a pevná i po přidání Přírodního nebezpečí s limitem 50 000 Kč.